Nyheter

Bier

Geiter

Kyr

Sauer

Hester

Vildsvin

Vekster

Fortellinger

Gjestebok

Galleri

Linker

mSpider - Myrseth MultiMedia mSpider - Myrseth MultiMedia

Linde Møø kom hit til Fjellfroskvatn 31 august 1999, første soldagen efter en sommer med regn. Ho kom opp ifrå Erfjorden i Ryfylket på Sør-Vestlandet. Forrige eier, Trond Skeie, hadde ikke hatt ferie på 14 år, og fant ut at det kunne være en fin tur å kjøre henne til sin nye bopel ilagmed sin tvillingbror Hallvard.

Jeg vaks opp med "Målsselvfe". Mi ku i barndommen ligna mest på vestlandske raudkoller, efter det jeg kunne se av bilder. Takket være Trond Skeie har vi nu "Verdens Nordligste Vestlandske Raudkoller". 

Linde Mø har vært på utstillinger, både på "Balsfjordmessa, hvor ho engang fikk en kalv iløpet av messa, på "Vikingespel" i Tromsø (da vi mista en vildsvinunge) og på "Fossmo-dagan" på Bardufoss.

Svært vennlig og grei. Jeg melket henne i flere år for hand, men ungene fortrakk samvirkelagsmelk. Dessuten var det et slit å finne henne i skogen på sommeren for melking.

Ho er født 5 mars 1997, og fikk sin første kalv før jul i 1998. Efter det har hun hatt 8 kalver, men iår aborterte hun et 5 månerders kalvefoster. Jeg klarer ikke så lett å se brunst, da hun var yngre holdt hun oss våkne med rautinga si.

Mor 186 Fagerlin, morfar Rød I, morfarsfar 6466 Tjugum 2, morfarsmor 30 Rødlin, mormor 30 Rødlin, mormorsfar 6465 Tjugum 21, mormorsmor 31 nr. 31

Far 6482 Torbas, farfar 1433 Torland. farfarsfar 645534 Gullpan, farfarsmor 70 Amanda, farmor 99 Fjallmøy, farmorsfar 6453 Mildbas, farmorsmor  Fjallmøy 5047

 
Webløsning: Myrseth MultiMedia | Administrer
Besøk nr.